Back

מדיניות פרטיות

מאחר הנהלת האתר מכבדת את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים (להלן: “המבקרים” או “המשתמשים”)  באתר האינטרנט www.srita.co.il (להלן: “האתר”), החליטה הנהלת האתר לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי הנהלת האתר ביחס לפרטיות המבקרים באתר, וכיצד משתמשת הנהלת האתר ומי מטעמה במידע, הנמסר לה על-ידי המבקרים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מהווה חלק מהסכם תנאי השימוש באתר, ובעצם התחברותך לאתר, אתה מסכים לתנאים הבאים: הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את מדיניות פרטיות זו ובמידה שאינכם מסכימים לתוכנה ומקבלים אותו במלואו – אנא מכם אל תעשו כל שימוש באתר.

לשון מדיניות פרטיות זו מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

 1. הנהלת האתר רשאית לאסוף הן מידע על המבקר באתר המזהה אותו באופן אישי (למשל הפרטים אותם הנכם מתבקשים להזין באתר בעת ההרשמה לאתר: השם המלא שלכם, כתובת האי-מייל שלכם, מספר הטלפון שלכם, ת.ז. כתובת IP ,  דפים שהוא צופה בהם, מוצרים ושירותים שהמבקר רוכש באתר, אמצעי התשלום וכדומה (“הפרטים האישיים”) והן מידע סטטיסטי ומצטבר על כלל המבקרים באתר(“המידע האחר”).במסגרת ההרשמה לאתר יידרש המבקר למסור פרטים אישיים. המבקר אינו חייב למסור את המידע שכן אין חובה חוקית למסור מידע שכזה, אולם מבלי למסרו לא יוכל המבקר להשתמש בשירותי האתר הטעונים הרשמה.הנהלת האתר  אוספת את הנתונים לצורך מטרות שונות כגון לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, לצורך שיפור חווית המשתמש באתר, כדי לספק שירות טוב יותר למשתמשי האתר, בין היתר כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע.
 2. הנהלת האתר  משתמשת בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של מידע בזמן שאתה מבקר באתר כולל שליחה של קובצי  Cookie וקבצים דומים וטכנולוגיות אחרות למחשב או המכשיר הנייד של המשתמש. דפדפנים מסוימים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קובצי Cookies, כך שבאפשרותך להגדיר את הדפדפן לחסום את כל קובצי הCookie- ואחרים (אם אינך יודע כיצד לחסום את קובצי העוגיות- בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש). עם זאת, קח בחשבון כי חסימת העוגיות עלול לגרום לכך שהמבקר באתר לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר או לצפות בחלק מהדפים באתר.
 3. חלק מהתכנים ומהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעים משרתים של צדדי ג’, המארחים את התכנים ומנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ משוואות רשת (קבצים המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל כגון גיל, מין ותחומי עניין, המופקים מפרסום מבוסס עניין )(יחד ייקראו “Cookies”). חברות אלה עשויות לאסוף עליך מידע, בין היתר (אך לא רק) על מנת להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך (מידע התנהגותי). השימוש שחברות אלה עושות במידע, ככל שתספק להן וכן ב-Cookies  ובמשוואות רשת-  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן שאותה עליך לקרוא היטב והוא אינו חלק ממדיניות האתר ואינו כפוף להסכם זה.  

למדיניות הפרטיות של Artimedia ראה

http://arti-media.net/privacy-policy/

 1. בטיחות ושמירת סודיות
  1. הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבין ועושה ככל שביכולתה באופן סביר על מנת להגן המשתמשים והמידע שנאסף ולאבטח את הפרטים האישיים שלכם ולשמור על סודיותם. לשם כך, באתר מופעלת מערכת אבטחת מידע   בעוד שמערכות זו מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולחשיפת המידע, אין היא מעניקה בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן באתר.
  2. מובהר כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם נושאים ולא יישאו באחריות בגין היחשפותם של הפרטים האישיים שלכם כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר.

 

 1. השימוש הנעשה בפרטים האישיים:
  1. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן או לצורך המטרות הבאות:
 1. אם קיבלנו את הסכמתך לשיתוף המידע;
 2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים;
 3. מטעמים משפטיים  (למשל כדי למלא הוראה בחוק, בקשה ממשלתית וכיוב’) ;
 4. בכדי לזהות, למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
 5. אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
 6. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי;
 7. אם הנהלת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג/ישתף פעולה עם גוף אחר או שפעילות האתר תתמזג עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 8. להגן בפני פגיעה בזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני;

5.2 השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

 1. מאגר המידע

  1. הנהלת האתר רשאית לשמור את הפרטים הנמסרים ע”י המבקר באתר במאגר מידע של הנהלת האתר (להלן: “מאגר המידע”).

  2. המבקר באתר מסכים ומאשר במפורש כי כל המידע שנמסר על ידו באתר ו/או המידע אשר נאסף או יאסף ויצטבר במאגר המידע לגבי המבקר ע”י הנהלת האתר או מי מטעמה ומכל מקור אחר (להלן: “המידע”) כדלקמן-

 1. המידע ישמר במאגר מידע.
 2. המידע נמסר להנהלת האתר מרצונו החופשי של המשתמש, מבלי שמוטלת עליו חובה חוקית כלשהי לעשות כן;
 3. הנהלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע במאגר המידע למטרות הבאות:
  • קשר עם המשתמש באתר ופנייה למשתמש בכל אמצעי תקשורת (לרבות דואר, דוא”ל, מסרונים, ווטסאפ, פקס ועוד)
  • איסוף ועיבוד מידע סטטיסטי
  • ניהול מידע על מבקרים באתר והפעולות הנעשות על ידם
  • דיוור ישיר
  • שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  • רכישת מוצרים ושירותים באתר;
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המבקר באתר;
  • לצורך ביצוע סקרים
 • דיוור וקשר עם המשתמשים
   1. הנהלת האתר או מי מטעמה רשאית לשלוח למשתמשים באתר עדכונים בקשר לאתר ו/או מידע בדבר שירותים של הנהלת האתר וכן מידע או חומר שיווקי ופרסומי, דיוורי מבצעים והטבות ועוד וזאת באמצעות האפליקציה, דואר אלקטרוני, מסרון SMS, מכתב, פקס, הודעת ווטסאפ, אמצעי אלקטרוני אחר ובכל דרך אחרת.
   2. המשתמש יוכל בכל עת לבטל את הסכמתו לקבלת מידע שיווקי ופרסומי ולחדול מקבלת דיוור ומידע פרסומי מהנהלת האתר. במידה שהנך מעוניין לעיין במידע עליכם המצוי במאגר המידע של הנהלת האתר  או לבקש לתקנו או למחקו ו/או אינך מעוניין עוד לקבל דיוור ישיר, כל שעליך לעשות הוא לדרוש זאת במפורש ובכתב מהנהלת האתר בכתובת: srita@srutonim.co.il רק – אנא וודא כי פנייתך להנהלת האתר אכן הגיעה ליעדה.
 • הנכם מתחייב בזאת לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם בפרטים האישיים שלכם כאמור.
 • שינויים במדיניות הפרטיות של האתר

הנהלת האתר רשאית לעשות שינויי במדיניות הפרטיות של האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המבקר באתר, תפורסם על-כך הודעה באתר

 • שיפוי

במידה ותפר את תנאי השימוש והפרטיות של האתר, תהיה החברה זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך את תנאי שימוש אלה.

 •  דין וסמכות שיפוט:

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

 

ה-ניוזלטר

צרו קשר

דיווח על תקלה

מצאת תקלה?
x